ZPŮSOBY ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

1. TRAVNÍ KOBEREC

Příprava půdy

Chceme-li pokládat travní koberec, je nezbytně nutné před samotnou pokládkou, půdu správně připravit. Nachází-li se na ploše starý trávník, nebo jiná vegetace, odstraníme ji nejlépe postřikem tzv. totálním herbicidem. Po 2-3 týdnech odumřelou vegetaci odstraníme a můžeme provést mělké zkypření půdy. Terén následně srovnáme do roviny a odstraníme případné zbytky rostlin či nežádoucí předměty např. kameny apod. Při úpravě terénu počítáme s výškou samotného travního koberce, proto by plocha měla být alespoň o 2 cm níže. Je-li na pozemku těžká půda, přidáme vrstvu písku a zapravíme. U navážky či jílovitých půd doporučuji horní vrstvu 15-20 cm nahradit kvalitním substrátem.

Pokládka travního koberce

Před položením koberce je dobré povrch terénu mírně rozrušit hráběmi. Následně můžeme pokládat role koberce. Pokládáme je vždy rovnoběžně s delší stanou pozemku jednu ke druhé a těsně k sobě. druhou a následné řady pokládáme rovnoběžně s řadou první. Je ale nutné dodržovat “posun“ následné řady min. o 1/4 délky role, jako je tomu například u cihel při stavbě zdi. Přebytečné části role uřízneme ostrým nožem a použijeme je na jiném místě. Položený trávník je nutné během pokládky průběžně zalévat, aby nezaschnul. Stejně tak zalijeme i hotový položený trávník (cca 20 l/m2). Travní koberec je nutné položit do 24 hodin od dodávky. Pokud to není možné, travní role je nutné rozmotat na stinném místě a zavlažit. Zakořenění trvá přibližně 10–14 dní a během této doby je nutné udržovat trávník stále vlhký a omezit pohyb po ploše na minimum.

Následná péče

Trávník po pokládce zaléváme každý den 1-3x denně (dle počasí) po dobu min. 10ti dnů a poté dávky vody snižujeme. Po 14 dnech od položení trávníku je na řadě první seč. Trávník před první sečí jeden den nezaléváme, aby nebyl podmáčený a zkracujeme jej maximálně o 1/3 jeho výšky. V opačném případě trávník hůře regeneruje. Následné sekání provádíme ideálně 2x týdně, v horkých letních měsících stačí 1x týdně, jinak trávníku škodíme. Po první seči můžeme provést i první hnojení. Používáme dlouhodobě působící hnojivo se správným obsahem živin (N, P, K, Mg) a s ohledem na roční období.

2. TRÁVNÍK VÝSEVEM

Příprava půdy

Stejně jako u založení trávníku pokládkou travního koberce, tak i u vysévaného trávníku je nutné půdu správně připravit. Proto budeme postupovat stejně, jak je uvedeno výše.

Výsev travního osiva

Technika výsevu nově zakládaného trávníku závisí především na našich možnostech a podmínkách. Na malých plochách většinou provádíme výsev ručně. Jedná se o jednoduchou a nenáročnou metodu, ale vyžadující určité zkušenosti a především pečlivost. Velmi důležité je pravidelné rozmístění osiva na plochu. Pokud nám požadované zkušenosti chybí, pomůžeme si rozdělením pozemku na menší plochy. Můžeme použít provázek, pomocí kterého si vytvoříme např. čtvercovou síť. Odvážíme si vypočítané množství osiva podle velikosti plochy a můžeme provést výsev. Při výsevu systematicky procházíme přes pozemek a rozhozem osivo jemně vyséváme. Je potřebné se naučit brát do dlaně vždy přibližně stejné množství osiva a provádět stejné pohyby rukou. Vhodné je nejprve provést osetí okrajových částí trávníku (okraje chodníků, zpevněných ploch, výsadeb) a potom provést výsev zbývající plochy. Při výsevu okrajů trávníku je lépe osivo nechávat volně propadávat mezi prsty téměř narovnané dlaně při současně kmitavém pohybu celého předloktí.

Doporučuje se i tzv. výsev do kříže. Požadované množství osiva se rozváží na dvě poloviny. První polovinu vyséváme při chůzi jedním směrem a druhou polovinu pak vysejeme kolmo na tento směr. Dalším usnadněním práce při nedostatku zkušeností s výsevem je možnost přidání písku nebo pilin do osiva. Směsi je pak větší množství a nedochází tak i při nepravidelném rozhozu k významným chybám při zakládání trávníků. Vhodné je osivo vždy před začátkem výsevu promíchat, nezbytné je provádět výsev za bezvětří!

Po provedení ručního výsevu následuje zapravení osiva. Při zapravování používáme hrábě a osivo tzv. zasekáváme do půdy. Postupujeme směrem dopředu. Osivo nesmíme zapravit příliš hluboko, docházelo by k nerovnoměrnému vzcházení. Optimální hloubka je kolem 0,5 cm. Na větších plochách je nereálné takto osivo zapravit. Pokud jsme postupovali podle předchozích pokynů – příprava půdy, kvalita osiva, výsev a pokud bude následovat po výsevu vhodné počasí, nemusíme si dělat starosti, trávník lze založit i z povrchu. Je nutno říci, že je více vystaveno nežádoucím vlivům, než pokud osivo zapravíme.

Jak založit nový trávník. Dostupné z: http://www.agrostis.cz/vyzkum/odborne-clanky/jak-zalozit-novy-travnik-zakladani-travniku