ZAHRADA … ZRCADLEM DUŠE

Cílem je vytvořit návrh zahrady dle Vašich představ a požadavků, dle možností lokality a s respektem nejen na blízké okolí a to vše s architektonickým citem a osobním přístupem. Studie obvykle obsahuje situaci, osazovací plán a položkový rozpočet.


NÁVRH ZAHRADY – POSTUP

  • První a nezávazná schůzka zahradního designera s klientem
  • Seznámení se s prostorem zahrady, přání a požadavky klienta, fotodokumentace, popř. další podkladové dokumentace
  • Vyhotovení Studie/návrhu zahrady s orientačním rozpočtem ke konzultaci s klientem
  • Případná úprava návrhu dle připomínek klienta, tvorba osazovacího plánu, finální položkový rozpočet
  • Předání hotové Studie zahrady klientovi —> realizace zahrady popř. realizace dílčích částí návrhu

SITUACE

Jedná se o půdorysné zobrazení, které řeší prostorové a funkční uspořádání ploch a jednotlivých prvků zahrady – trávníkové plochy, rozmístění záhonů, místa pro posezení či dlažby apod.

Studie/Návrh M150

Obrázek 1 z 4

OSAZOVACÍ PLÁN

Jak už název napovídá, jedná se o plán, který grafickým způsobem vyjadřuje, kde, v jakém počtu a především jaký druh konkrétní rostliny bude na zahradě, respektive na daném záhonu vysazen. Na plánu má každá rostlina své označení a své místo. Součástí plánu je přehled všech rostlin určené latinskými názvy do kultivaru a jejich celkový počet. Pro orientaci může být seznam doplněn také o české názvy rostlin.

Osazovací plán slouží především realizátorovi výsadby či pro ty, kteří si zahradu tvoří svépomocí.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Na základě vypracované studie / návrhu zahrady vypracuji rozpočet, který obsahuje výpis jednotlivých prací, materiálů a rostlin včetně množství a ceny.