Jak už název napovídá, jedná se o plán, který grafickým způsobem vyjadřuje, kde, v jakém počtu a především jaký druh konkrétní rostliny bude na zahradě, respektive na daném záhonu vysazena. Na plánu má každá rostlina své označení a své místo. Součástí plánu je přehled všech rostlin určené latinskými názvy do kultivaru a jejich celkový počet. Pro orientaci může být seznam doplněn také o české názvy rostlin.

Osazovací plán slouží především realizátorovi výsadby či pro ty, kteří si zahradu tvoří svépomocí.

Příklad osazovacího plánu